Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ειδικούς όρους ενοικίασης αυτοκινήτου


Οι τύποι αυτοκινήτων στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικοί. Όλες οι κρατήσεις γίνονται κατά ομάδα και όχι βάσει συγκεκριμμένου τύπου. Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποιο συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου, επικοινωνήστε προσωπικά με έναν από τους εκπροσώπους μας.

Κατά την παραλαβή του οχήματος, ο ενοικιαστής θα λάβει ένα συμβόλαιο ενοικίασης, το οποίο είναι υποχρεωμένος να διαβάσει και να υπογράψει. Στο συμβόλαιο ενοικίασης θα αναφέρονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η ασφάλεια καθώς και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλεια που μπορεί να ζητήσει ο ενοικιαστής με τις σχετικές χρεώσεις.
Είναι σημαντικό ο ενοικιαστής να ελέγξει και να αναφέρει τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν χρεώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν από προηγούμενο ενοικιαστή.

Η βασική χρέωση ενοικίασης περιλαμβάνει:

1. Τεχνικό έλεγχο του οχήματος πριν την παράδοση
2. Καθαρισμός του οχήματος
3. Βασική ασφάλεια οχήματος (‘CDW’) με αστική ευθύνη
4. Απεριόριστα χιλιόμετρα

Οδηγός

Ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 21 ετών

Άδεια Οδήγησης

Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας άδειας οδήγησης για την ελληνική επικράτεια και την Ε.Ε, η οποία έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως. Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ απαιτείται να διαθέτουν διεθνή άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, μαζί με την προσκόμιση της εθνικής άδειας οδήγησης.

Παραλαβή οχήματος

Κατά την παραλαβή του οχήματος όλοι οι ενοικιαστές πρέπει να έχουν:
1. Άδεια οδήγησης σε ισχύ.
2. Προσωπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Κάρτα τρίτου δεν γίνεται δεκτή εκτός αν υπάρχει γραπτή και θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Πολιτική Καυσίμων

Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με όσο ακριβώς καύσιμα παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με την ίση αξία της ποσότητας της οποίας λείπει.
Για οχήματα κατηγορίας Α, Α1, Β, C & C1:
20€ για το 1/4 του τεπόζιτου
Για οχήματα κατηγορίας D, D1, E, E1, G, GA, K1, L1 & M:
25€ για το 1/4 του τεπόζιτου.

Ασφάλεια

Η Diakofti Rent a Car περιλαμβάνει ασφάλεια CDW ως στάνταρντ σε όλες τις ενοικιάσεις. Με την αντίστοιχη χρέωση μπορείτε να αναβαθμίσετε την ασφάλεια του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου σας.
Όλα τα οχήματα είναι ασφαλισμένα.
Εάν το όχημα υποστεί βλάβη ή κλαπεί από υπαιτιότητα ή αμέλεια του ενοικιαστή, ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος, μέχρι την εμπορική αξία του αυτοκινήτου τη στιγμή του ατυχήματος ή της κλοπής. Collision Damage Waiver (C.D.W.)
Η ασφάλεια C.D.W που παρέχεται από την Diakofti Rent a Car σε όλους τους ενοικιαστές, ορίζει τη συμμετοχή του ενοικιαστήr:
1. σε 750€ για αυτοκίνητα κατηγορίας A, B, C1, Cd.
2. σε 900€ για αυτοκίνητα κατηγορίας D, D2, D4, Dd, E1, E2.
3. σε 1.000€ για αυτοκίνητα κατηγορίας J, J1, J2.
4. σε 1.500€ για αυτοκίνητα κατηγορίας F7, H1, H2, H3, H4, I1, I3, I4, L1, L2.
υπό την προϋπόθεση ότι οι νόμοι περί κυκλοφορίας δεν παραβιάζονται (π.χ. παραβίαση ερυθρού φωτός ή σημείου STOP, παράνομη προσπέραση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κλπ.).

Full Damage Waiver (F.D.W.)

Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί από την παραπάνω συμμετοχή καταβάλλοντας επιπλέον ημερήσιο κόστος, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία αυτοκινήτου. Η πλήρης ασφάλεια FDW δεν καλύπτει τις ζημίες που προκλήθηκαν από παραβίαση του νόμου περί κυκλοφορίας, ζημιές στα ελαστικά, σπασμένα γυαλιά, καθρέφτες ή κλειδιά, ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος, μέσα στην καμπίνα ή απώλεια προσωπικών ειδών.

Πρόστιμα & Διοικητικές κυρώσεις

Πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από παραβίαση του ΚΟΚ κατά την περίοδο της ενοικίασης είναι αποκλειστικά ευθύνη του ενοικιαστή.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού:

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:
80,00€-200,00€ για τις κατηγορίες A, B, C1, Cd.
100,00€-250,00€ για τις κατηγορίες D, D2, D4, Dd, E1, E2, J, J1, J2.
200,00€-350,00€ για τις κατηγορίες F7, H1, H2, H3, H4, I1, I3, I4, L1, L2.

Damage to the rental car caused by alcohol or drug abuse as well as by traffic law violations, will NOT covered by any insurance.

Επιστροφή αυτοκινήτου

Ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα την ημερομηνία, ώρα και τόπο που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Καθυστέρηση πέρα των δύο ωρών χρεώνεται ώς επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Πολιτική ακυρώσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης, 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης, ο ενοικιαστής δικαιούται να απαιτήσει το ποσό της προκαταβολής

No-show

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Diakofti Rent a Car θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η Diakofti Rent a Car διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Τροποποίηση κράτησης

Μπορείτε να τροποποιήσετε την κράτησή σας δωρεάν αν μας ενημερώσετε τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης.

Παράταση ενοικίασης

Σε περίπτωση που θέλετε να παρατείνετε την περίοδο ενοικίασης που αναφέρεται στο συμβόλαιό σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον 2 εργάσιμες ώρες πριν από το τέλος της περιόδου ενοικίασης.

Σε περίπτωση ατυχήματος

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την αναφορά του ατυχήματος (σύγκρουση, ανατροπή ή απλή γρατσουνιά) με πλήρη στοιχεία, διαφορετικά η ασφάλεια (CDW, SCDW, TP, FDW, WUG, PAI) δεν είναι έγκυρη. Ο ενοικιαστής πρέπει να δώσει την έκθεση της αστυνομίας για το ατύχημα και πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει μια έκθεση ατυχήματος, στα γραφεία μας. Σε άλλη περίπτωση ο ενοικιαστής θα χρεωθεί με το πλήρες ποσό της ζημίας που προκλήθηκε. Τα ατυχήματα που προκαλούνται από αμέλεια ή παράνομη στάθμευση δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

Ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα

Για μακρύτερου χρόνου ενοικιάσεις δεν επιτρέπεται η ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα.
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστωτική κάρτα και για περιπτώσεις που δεν αναγράφονται παραπάνω.

Πληρωμή

Η Diakofti Rent a Car δέχεται πιστωτικές κάρτες.
Μερική πληρωμή, με την παράδοση του οχήματος απαγορεύεται.

Μεταφορά του οχήματος μεταξύ νησιών ή επιβίβαση σε πλοίο απαγορεύεται.

.